เครื่องตีถุงพลาสติกใช้สำหรับบดถุงพลาสติกชนิด PP, PE และ HDPE ให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อความสะดวกในการนำมาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก หรือสามารถนำมาล้างสิ่งสกปรกออกก่อน และนำไปผสมสีเพื่อทำการหลอมต่อไป หากไม่มีเครื่องตีถุงพลาสติกนี้ เศษถุงพลาสติกจะมีชิ้นที่ใหญ่มาก ไม่สามารถเข้าเครื่องหลอมได้ เนื่องจากจะทำให้เครื่องหลอมตันแล้ว อาจจะทำให้สกรูขาดได้ และที่สำคัญเป็นอันตรายต่อผู้ที่ควบคุมเครื่องหลอมเม็ดพลาสติกอีกด้วย

เครื่องตีถุงพลาสติก

วีดีโอตัวอย่างเครื่องตีถุงพลาสติก

สนใจอยากซื้อเครื่องตีถุงพลาสติก ดูตัวอย่างเครื่องได้ฟรี ติดต่อสายด่วน 08-7708-6116 หรือ 0-2703-7395