เครื่องล้างถุงพลาสติกชนิด PP และ PE แบบอัตโนมัติ

โดยที่สามารถล้างถุงพลาสติกได้ปริมาณ 500-1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
เครื่องล้างถุงพลาสติกปริมาณ 500-1000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เครื่องล้างถุงพลาสติกชนิด PP และ PE แบบอัตโนมัติ

โดยที่สามารถล้างถุงพลาสติกได้ปริมาณ 300-500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เครื่องล้างถุงอัตโนมัติได้จำนวน 300-500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เครื่องล้างถุงพลาสติกของบริษัทฯ มี 2 รุ่น คือ รุ่นเล็กสามารถล้างถุงได้ประมาณ 300-500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ส่วนรุ่นใหญ่สามารถล้างถุงได้ประมาณ 500-1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยที่เครื่องล้างถุงสามารถล้างได้ทั้งเศษพลาสติกชนิดพีพี และพีอี สะดวกในการซักล้างประเภทถุงกับ เกล็ด โม่ เช่น ถุงคลุมแปลงเกษตร ถุงห่อของ เศษพลาสติก นอกจากนี้เครื่องล้างถุงของบริษัทฯ ยังเป็นเครื่องสลัดแห้งไปในตัว ดังนั้นเมื่อล้างถุงพลาสติก และสลัดแห้งเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเศษพลาสติกไปผสมสี หรือนำไปหลอมเป็นเม็ดพลาสติกได้ทันที มีการรับรองคุณภาพเครื่องจักรจาก CE และมีความปลอดภัยสูง

วีดีโอตัวอย่างเครื่องล้างถุงพลาสติก เครื่องสลัดแห้งสนใจอยากซื้อเครื่องล้างถุงพลาสติก ดูตัวอย่างเครื่องได้ฟรี ติดต่อสายด่วน 08-7708-6116 หรือ 0-2703-7395