เครื่องปอกฉลากขวด PET ใช้สำหรับปอกฉลากขวดพลาสติกชนิดเพท เช่น ขวดน้ำอัดลมแบบแข็ง โดยที่ขวดน้ำอัดลมจะมีฉลากล้อมรอบอยู่ที่ตัวขวด ซึ่งหากใช้มีด หรือคัทเตอร์ตัดฉลากจะทำให้สิ้งเปลืองเวลาเป็นอย่างมาก รวมไปถึงสิ้นเปลืองแรงงานของพนักงาน ดังนั้นเครื่องปอกฉลากขวดเพทจะทำให้ท่านสะดวกสบายมากขึ้น เพียงนำขวดลาสติก PET ลงในเครื่องจักร เครื่องจักรของเราจะทำการปอกฉลากให้เองอัตโนมัติ โดยที่เครื่องปอกฉลากขวดเพทนี้มีขนาดมอเตอร์ 15 แรงม้า และสามารถปอกฉลากได้ถึง 99%

เครื่องปอกฉลากขวดเพท

วีดีโอตัวอย่างเครื่องปอกฉลากขวดเพท

สนใจอยากซื้อเครื่องปอกฉลากขวด PET ดูตัวอย่างเครื่องได้ฟรี ติดต่อสายด่วน 08-7708-6116 หรือ 0-2703-7395